Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju:społecznego, edukacyjnego, kulturalnego i ekologicznego sołectwa Bukowina. 2 . Integracja mieszkańców sołectwa, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu. 3 . Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym. 4 . Działanie na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji i dóbr kultury.

Dane naszego OPP: