Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia są działania w zakresie: 1 . integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 2 . podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 3 . ochrony i promocji zdrowia. 4 . integracji społecznej i aktywizacji osób w wieku emerytalnym. 5 . wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości. 6 . wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. 7 . kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 8 . integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 9 . promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000273245
  • www: www.intv.pl
  • e-mail: js@intv.pl
  • Telefon: 426363196
  • Adres: UL. REWOLUCJI 1905 R. 78/80, 90-223 ŁÓDŹ