Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

a) udzielanie doraźnej pomocy materialne dzieciom ze środowisk zagrożonych, b) przygotowywanie imprez kulturalnych i okolicznościowych, c) finansowanie udziału w imprezach kulturalnych i okolicznościowych, d) pomoc dzieciom doświadczających przemocy w rodzinie, szkole, miejscu zamieszkania, e) organizowanie zajęć pozalekcyjnych i rekreacyjnych, f\) organizowanie wypoczynku wakacyjnego, g\) pomoc psychologiczna dla dzieci i rodziców, h\) prowadzenie specjalistycznej terapii rodzin dysfunkcyjnych, i) organizowanie opieki całodobowej np. prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Dane naszego OPP: