Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie i kreowanie inicjatyw społecznych, dążących do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, ochrona wolności, praw człowieka i swobód obywatelskich oraz działania wspomagające rozwój demokracji, a w szczególności: 1 ) działania wspierające rozwój demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych, 2 ) promowanie udziału organizacji pozarządowych w budowie społeczeństwa obywatelskiego, 3 ) wspieranie społecznej aktywności obywateli, 4 ) stwarzanie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności przedsiębiorczości społecznej, gospodarki lokalnej oraz polityki regionalnej.

Dane naszego OPP: