Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem MKŻ są działania w sferze zadań publicznych w zakresie: 1 . Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. 2 . Upowszechniania kultury i sportu.    3 .Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 4 . Szkolenia sportowego swoich członków stosownie do określonych uchwał władz Klubu. 5 . Realizowania uchwał odpowiednich Związków Sportowych z tytułu członka zwyczajnego w tych Związkach. 6 . Rozwijania zainteresowań sportowych wśród dzieci i młodzieży szkolnej. 7 . Kształtowanie postaw proekologicznych wśród wodniaków. 8 . Działalności wychowawczej wśród dzieci i młodzieży, propagującej wszechstronny   rozwój, prawość i uczciwość. 9 . Organizowania członków do działań na rzecz Klubu, stymulowania przedsięwzięć o charakterze towarzysko-integrującym.

Dane naszego OPP: