Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Stowarzyszenia są: 1 )Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości kulturowej, 2 )Działania na rzecz upowszechniania kultury mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, 3 )Propagowanie dziedzictwa kultury narodowej w kraju i za granicą. 4 )Wymiana doświadczeń na płaszczyźnie kultury w społeczeństwie, 5 \)Badania i poszukiwania w zakresie technik aktorskich, 6 )Zwiększenie aktywności młodzieży w tworzeniu i poznawaniu szeroko pojętej kultury, 7 )Szerzenie wartości humanistycznych wśród twórców i osób uczestniczących w przedsięwzięciach Stowarzyszenia.

Dane naszego OPP: