Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Budowanie, tworzenie i prowadzenie DPS-ów. 2 . Świadczenie usług zdrowotnych, profilaktycznych i diagnostycznych dla mieszkańców i osób niezamieszkałych W DPS-ach. 3 . Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niezamieszkujących w DPS. 4 . Propagowanie idei wolontariatu w społeczeństwie. 5 . Pomoc w zorganizowaniu i utrzymaniu gospodarstwa rolno- hodowlanego produkującego na rzecz DPS-u. 6 . Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych. 7 . Współpraca z polskimi i zagranicznymi podmiotami prowadzącymi zbliżoną do Fundacji działalność.

Dane naszego OPP: