Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Fundacji są: 1 . Działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, tj. prowadzenie i wspieranie działalności informacyjnej, oświatowej, naukowej, społecznej i kulturalnej dla kształtowania postaw solidarności międzyludzkiej i porozumienia ludzi różnych kultur. 2 . Działanie na rzecz poszanowania praw i wspierania integracji migrantów i migrantek, uchodźców i uchodźczyń w Polsce. 3 . Przeciwdziałanie marginalizacji migrantów i uchodźców. 4 . Działania na rzecz obywateli Polski dotkniętych przez zjawisko migracji - zarówno przebywających na migracji, jak na terytorium Polski. 5 . Wsparcie dzieci, kobiet, mężczyzn i rodzin funkcjonujących w środowisku zróżnicowanym kulturowo.

Dane naszego OPP: