Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Stowarzyszenia są: 1 . Promocja i organizacja wolontariatu, a w szczególności prowadzenie młodzieżowego wolontariatu. 2 . Podejmowanie, prowadzenie i wspieranie inicjatyw pobudzających aktywność dzieci i młodzieży oraz integracja i aktywizacja środowiska lokalnego. 3 . Wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez przywracanie i wdrażanie pożądanych norm etyczno-moralnych. 4 . Wspieranie organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i osób prywatnych poprzez oferowanie im pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie i wolontariuszy. 5 . Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

Dane naszego OPP: