Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Wszechstronna działalność na rzecz integracji i rehabilitacji społecznej oraz zawodowej osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem i ich rodzin. 2 . Promocja sukcesów zawodowych, społecznych, kulturalnych i osobistych osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem. 3 . Działalność charytatywna.

Dane naszego OPP: