Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: Wszechstronna pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym , a w szczególności pomoc Domowi Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju i jego mieszkańcom, jako placówce opieki całodobowej, która zaspokaja ich potrzeby życiowe zgodnie z ustalonymi standardami usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających. Wspieranie zadań Statutowych Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju ze szczególnym uwzględnieniem terapii zajęciowej, rehabilitacji leczniczej i społecznej, dostępu do kultury oraz polepszenia warunków socjalno – bytowych. Działalność na rzecz propagowania idei otwartego społeczeństwa w stosunku do osób starszych i niepełnosprawnych. Wzmacnianie poczucia przydatności społecznej, wykorzystywanie doświadczenia życiowego i umiejętności starszych osób dla dobra społecznego. Tworzenie warunków do współuczestniczenia osób starszych i niepełnosprawnych w życiu społecznym. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających poszanowaniu osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych. Rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym oraz tworzenie jak najróżnorodniejszych form współpracy. Ułatwianie dostępu do wyspecjalizowanej opieki medycznej. Tworzenie warunków do integracji osób niepełnosprawnych w społeczności międzypokoleniowej.

Dane naszego OPP: