Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele Hospicjum: 1 \) bezinteresowna opieka medyczna i duszpasterska nad osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej, jak też ich rodzinami w czasie choroby i w okresie żałoby, 2 ) zjednywanie ludzi dobrej woli - wolontariuszy, pragnących udzielać pomocy i opieki potrzebującym, o których mowa w pkt. 1 , 3 ) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 4 ) działalność charytatywna, 5 \) prowadzenie hospicjum stacjonarnego, 6 ) wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia.

Dane naszego OPP: