Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Niesienie pomocy osobom ciężko chorym zwłaszcza na choroby nowotworowe, a także przewlekle chorym i starszym, ze względu na ich szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną. Propagowanie w społeczeństwie wzorów opieki hospicyjnej, ochrona i promocja zdrowia, promocja i organizacja wolontariatu. Szkolenie zespołów sprawujących opiekę paliatywną. Współdziałanie z pokrewnymi organizacjami oraz organami administracji samorządowej i rządowej w celu pełniejszej realizacji powyższych zadań. Inne formy działalności celowe dla skutecznego funkcjonowania Stowarzyszenia.

Dane naszego OPP: