Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

a)współdziałanie z organizacjami społecznymi.religijnymi,administracji państwowej i samorządowej,placówkami służby zdrowia i innymi organizacjami i stowarzyszeniami pracującymi dla dobra i na rzecz osób niepełnosprawnych, b)organizowanie pomocy członkom stowarzyszenia w rozwiązywaniu wszelkich problemów życiowych poprzez informację,pomoc prawną, socjalno-bytową oraz współdziałanie w organizowaniu działalności społecznej,gospodarczej i kulturalnej, c)organizowanie samopomocy członkowskiej mającej na celu przeciwdziałanie uczuciu rezygnacji,bezwartościowości szczególnie wśród osób najciężej poszkodowanych.

Dane naszego OPP: