Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Ograniczanie bezdomności zwierząt poprzez ich adopcję 2 . Leczenie skrzywdzonych i porzuconych zwierząt 3 . Działanie zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt niechcianych, w tym realizowanie 4 . Programu kastracji i sterylizacji. e) 0źukacja społeczeństwa zmierzająca do kształtowania właściwych postaw wobec zwierząt

Dane naszego OPP: