Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Fundacji są: 1 ) wspieranie i świadczenie opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi ze schorzeniami ograniczającymi życie i ich rodzinami; 2 ) wspieranie w żałobie rodzin dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy zmarli z powodu innych przyczyn niż schorzenia ograniczające życie; 3 \) rozwijanie i wprowadzanie modelu domowej opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w Polsce i za granicą; 4 ) rozwijanie i prowadzenie stacjonarnej opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w Polsce i za granicą; 5 ) wspieranie i świadczenie opieki na rzecz osób starszych w formie domowej i stacjonarnej. 6 ) wspieranie i świadczenie działalności rehabilitacyjnej, terapeutycznej i profilaktycznej na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych; 7 ) pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji socjalnej, życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 8 ) prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie zgodnym z celami Fundacji. 9 ) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 10 ) współpraca z Polonią oraz instytucjami polonijnymi w zakresie zgodnym z celami Fundacji

Dane naszego OPP: