Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) bezinteresowna działalność opiekuńcza i posługa duszpasterska nad osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej, jak też pomoc ich rodzinom w czasie choroby i w okresie żałoby, 2 ) zjednywanie ludzi dobrej woli - wolontariuszy, pragnących udzielać pomocy i opieki osobom potrzebującym. 3 ) pomoc społeczna rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, w wyniku wystąpienia choroby nowotworowej jednego z członków rodziny, jak też rodzinom osieroconym.

Dane naszego OPP: