Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych wśród pracodawców oraz wspieranie działań związanych z ich samozatrudnieniem; 2 ) promowanie działalności przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne, w celu wskazania dobrych praktyk; 3 ) promowanie działań gospodarczych, które przyczynią się do rozwoju społeczności lokalnych i międzyregionalnych, przeciwdziałają skutkom bezrobocia oraz związanych z podnoszeniem konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz ograniczaniem bezrobocia; 4 ) działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, głównie w dostępie do zatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej; 5 ) wspomaganie rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości, szczególnie przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych. 6 ) prowadzenie działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia.

Dane naszego OPP: