Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: Budowanie społeczeństwa obywatelskiego w szczególności poprzez: 1 . Wspieranie osób w poszukiwaniu rozwiązań ich problemów. 2 . Aktywizowanie lokalnej społeczności w podejmowaniu działań, zmierzających do poprawy ich osobistej sytuacji. 3 . Przeciwdziałanie marginalizacji najsłabszych, którzy z racji swojej sytuacji społecznej, materialnej czy zawodowej nie maja dostępu do informacji na temat przysługujących im praw. 4 . 0źukacja obywateli, którzy nie są świadomi praw im przysługujących ani procedur jakie mogą być zastosowane przy dochodzeniu tych praw.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000263957
  • e-mail: bposlupsk@wp.pl
  • Telefon: 883800203
  • Adres: UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 6, 76-200 SŁUPSK