Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . 0źukacja ekologiczna, kulturalna i prospołeczna. 2 . Propagowanie ekologicznego stylu życia, promocja i ochrona zdrowia. 3 . Wspieranie produktów i usług proekologicznych. 4 . Promocja i rozwój kultury, sztuki; ochrona dóbr kultury i tradycji. 5 . Wspieranie debiutujących artystów. 6 . Inicjowanie i realizacja programów przyczyniających się do ograniczania bezrobocia, oraz propagowanie wolontariatu, reintegrację zawodową osób bezrobotnych. 7 . Przeciwdziałanie zjawisku ignorowania problemów społecznych w oparciu o stereotypy i uprzedzenia. 8 . Wspieranie procesu rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego poprzez promowanie uczestnictwa obywateli w życiu społeczności lokalnej i kreowanie postaw prospołecznych, ze szczególnym uwzględnieniem działań zwalczających wykluczenie i patologie społeczne. 9 . Promowanie równego uczestnictwa kobiet w życiu publicznym, zawodowym i społecznym. 10 . Zachowanie, ochrona i odtwarzanie środowiska naturalnego. 11 . Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. 12 . Działania na rzecz integracji europejskiej oraz partnerskiego udziału społeczeństwa polskiego w Unii Europejskiej.

Dane naszego OPP: