Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Przedmiotem działania Klubu jest działalność społecznie użyteczna prowadzona w zakresie: - pomocy osobom niepełnosprawnym, - pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych, - działalność charytatywna, - współpraca z innymi organizacjami i instytucjami mogącymi wspierać realizacje celów Klubu, - organizowanie imprez artystycznych, kulturalnych, sportowych oraz innych o podobnym charakterze.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000263584
  • e-mail: a.zaborowski@wp.pl
  • Telefon: 601411355
  • Adres: UL. SIEROCA 3, 80-839 GDAŃSK