Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Fundacji są: 1 .Propagowanie szeroko pojętej kultury i działalności ekologicznej. 2 .0źukacja w duchu głębokiej ekologii. 3 .Opieka nad zwierzętami potrzebującymi pomocy. 4 .Ochrona dzikich zwierząt i roślin oraz ich siedlisk. 5 .Inicjowanie,promowanie i realizacja badań naukowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i nauk pokrewnych. 6 .Wspieranie działalności ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt. 7 .Wspieranie rozwoju, aktywności i działań młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem integracji młodzieży niepełnosprawnej z pełnosprawną oraz integracji międzypokoleniowej.

Dane naszego OPP: