Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Wsparcie i aktywizacja osób starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości życia osób w późnej dorosłości poprzez promocję aktywności intelektualnej, fizycznej i emocjonalnej oraz solidarności społecznej. Wzmocnienie pozycji seniorów w lokalnym środowisku. Środowiskowa i międzynarodowa integracja seniorów. Wzbogacenie oferty wolno- czasowej dla osób starszych służącej zdrowemu stylowi życia w okresie późnej dojrzałości. Współpraca z instytucjami i organizacjami, których cele i działania zbliżone są do celów statutowych stowarzyszenia.

Dane naszego OPP: