Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Działalność na rzecz edukacji, wychowania, prawidłowego rozwoju fizycznego i zdrowia swoich członków, głównie młodzieży poprzez: - organizowanie działalności sportowej, - wychowanie i edukację, - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, - rekreację ruchową, kształtowanie prawidłowych zachowań społecznych.

Dane naszego OPP: