Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest pomoc osobom niepełnosprawnym i niezaradnym życiowo oraz ich rodzinom. -wspieranie wszechstronnego rozwoju wychowanków oraz bazy Ośrodka -promocja Ośrodka w Powiecie wschowskim oraz poza nim -gromadzenie środków materialnych ze składek członkowskich,dotacji i darowizn i gospodarowanie nimi zgodnie z potrzebami Stowarzyszenia -rehabilitacja i wspieranie wszechstronnego rozwoju osób niepełnosprawnych,niezaradnych życiowo i zagrożonych patologią -prowadzenie warsztatu terapii zajęciowej zwanym dalej WTZ -wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz profilaktyki zdrowotnej osób niepełnosprawnych -zapobieganie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych -inicjowanie i świadczenie pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych , ich rodziców lub opiekunów w szczególności w zakresie informacyjnym ,dydaktycznym i rehabilitacyjnym -pomoc finansowa i doradcza innym organizacjom społecznym -promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Dane naszego OPP: