Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działania Diakonii Kościoła jest: 1 . Wypełnienie misji Kościoła w służbie bliźniego bez względu na jego status, wiek, płeć, wyznanie, rasę i inne różnice; pomoc ludziom słabym, bezrobotnym, starym i dzieciom, wszystkim potrzebującym opieki i wsparcia, znajdującym się w sytuacjach wyjątkowych czy konfliktowych, udzielenie pomocy porady, a także podejmowanie działań, które koncentrują się na eliminacji przyczyn zagrożeń, wszelkich patologii i zła. 2 . służenie pomocą diecezjom i innym kościelnym osobom 3 . realizacja konstytucyjnej zasady współdziałania państwa z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi dla dobra człowieka i dobra wspólnego

Dane naszego OPP: