Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasza strona www: www.kocipazur.org


Dziękujemy!

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . niesienia pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom, głównie poprzez umieszczanie ich w schroniskach, działalność adopcyjną (znajdowanie zwierzętom nowych domów) 2 . udzielania pomocy placówkom i osobom fizycznym niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym, 3 . wspierania wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt 4 . działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, poprzez organizowanie i prowadzenie edukacji zmierzającej do kształtowania i rozpowszechniania postaw przyjaznych wszelkim zwierzętom, zarówno domowym jak i wolnożyjącym, współpracę z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt 5 . zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami 6 . ochrony środowiska i ochrony zwierząt 7 . Promocji i organizacji wolontariatu

Dane naszego OPP: