Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem ŚUTW jest podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw naukowych, oświatowych, kulturalnych, charytatywnych, opiekuńczych, ekologicznych, dotyczących ludzi starszych, a także kultury fizycznej i sportu polegającej na: 1 . Prowadzeniu edukacji w różnych dziedzinach nauk, a w szczególności w zakresie nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych, psychologii, a także nauk o ziemi i wszechświecie, 2 . prowadzenie i propagowanie różnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań członków stowarzyszenia, 3 . podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązania i zacieśnienia więzi i kontaktów osobistych między mieszkańcami regionu, a w szczególności pomiędzy osobami starszymi a młodym pokoleniem, 4 . udzielanie pomocy społecznej i charytatywnej oraz dążeniu do podniesienia poziomu życia ludzi starszych w tym również osób niepełnosprawnych, 5 . aktywizacji społecznej i poprawie jakości życia osób starszych, 6 . wspieraniu idei wolontariatu 7 . włączanie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobistego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej.

Dane naszego OPP: