Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) pielęgnowanie tradycji 1 Dywizji Pancernej Generała Stanisława Maczka - pamięci o Generale i jego dokonaniach, utrzymywanie więzi koleżeńskich z żołnierzami 1 Dywizji Pancernej \(Maczkowcami\) i ich rodzinami, 2 ) współpraca z organizacjami, instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami, których działalność wiąże się propagowaniem tradycji 1 Dywizji Pancernej Generała Stanisława Maczka, działającymi na terenie kraju i zagranicą, 3 ) współpraca ze szkołami mającymi za patrona Generała Stanisława Maczka, szczególnie z Ośrodkiem Szkolno -Wychowawczym Nr 2 im. gen. Stanisława Maczka w 0c1c7dgoszczy, 4 ) gromadzenie środków materialnych i finansowych przeznaczonych na działalność statutową Stowarzyszenia035b w szczególności na otaczanie opieką miejsc pamięci 1 Dywizji Pancernej i jej Dowódcy, a także na wspomaganie dzieci niepełnosprawnych oraz nieletnich pochodzących z rodzin patologicznych.

Dane naszego OPP: