Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Realizacja celu Fundacji następuje poprzez wykonywanie zadań w zakresie: - upowszechniania w lokalnych mediach oraz w każdy inny sposób informacji o inicjatywach Fundacji związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich, - prowadzenia doradztwa w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych i innych związanych z realizacją lokalnej strategii rozwoju, - opracowania i realizacji lokalnej strategii rozwoju, - wspierania i koordynowania działań na rzecz realizacji lokalnej strategii rozwoju oraz wszelkich innych planów, opracowanych i uchwalanych przez organy Fundacji, obejmujących problematykę rozwoju obszarów wiejskich, - przygotowywania opracowań, analiz, dokumentacji związanych ze szczegółowym planowaniem inwestycji oraz kreowaniem nowych produktów i usług, zgodnie z założeniami lokalnej strategii rozwoju, - udzielania wsparcia finansowego, rzeczowego, merytorycznego oraz organizacyjnego podmiotom prawa przyczyniającym się do realizacji celu Fundacji.

Dane naszego OPP: