Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: 1 ) pomoc Polakom mieszkającym w krajach byłego ZSRR, 2 \) szerzenie wiedzy o Polakach i kulturze polskiej na Wschodzie, 3 ) pielęgnowanie pamięci o ofiarach zbrodni sowieckich, 4 ) rozwijanie współpracy i przyjacielskich więzów między Polską a krajami byłego ZSRR.

Dane naszego OPP: