Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

UDZIELANIE POMOCY DZIECIOM I OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I ICH RODZINOM, PRZYCZYNIANIE SIĘ DO TWORZENIA WARUNKÓW ICH GODNEGO ŻYCIA ORAZ STWORZENIA OPIEKI I REHABILITACJI DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM I FIZYCZNYM, KTÓRZY PRZEZ CAŁE ŻYCIE BĘDĄ WYMAGAŁY SPECJALNYCH FORM OPIEKI . PODEJMOWANIE STARAŃ W CELU UZYSKANIA MOŻLIWIE PEŁNEGO ZRZESZANIA RODZICÓW, OPIEKUNÓW, PRZYJACIÓŁ DZIECI I OSÓ0011 NIEPEŁNOSPRAWNYCH. POMOC RODZINOM I DZIECIOM STALE LEŻĄCYM POPRZEZ OKRESOWE ZASTĘPSTWO W OPIECE DOMOWEJ. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW MATERIALNYCH NIEZBĘDNYCH DLA REALIZACJI ZADAŃ I CELÓW OPP. WSPÓŁPRACA Z OŚRODKAMI MASOWEGO PRZEKAZU I PLACÓWKAMI OPINIOTWÓRCZYMI.

Dane naszego OPP: