Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz niepełnosprawnych i ich opiekunów w życiu społecznym i zawodowym w szczególności poprzez 1 . Wykorzystywanie potencjału osób niepełnosprawnych w pełnieniu ról społecznych. 2 . Przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych z życia zawodowego i społecznego. 3 . Zmianę negatywnych postaw i uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych. 4 . Upowszechnianie dobrej i sprawdzonej praktyki w zakresie rehabilitacji zawodowej i społęcznej osób niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP: