Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

- Zapewnienie dzieciom i osobom niepełnosprawnym najlepszych warunków rozwoju i przystosowania do samodzielnego życia w społeczeństwie, na poziomie przynajmniej równym przeciętnemu w kraju. - Wspieranie osób niepełnosprawnych w trudnej sytuacji życiowej. - Kształtowanie świadomości społecznej właściwego stosunku do dzieci i osób niepełnosprawnych. - Inicjowanie i podejmowanie społecznych przedsięwzięć jednoczących ludzi dobrej woli, wokół rozwiązywania problemów dzieci i osób niepełnosprawnych, oraz pełnienie roli organizacji w społecznym ruchu na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych ich rodzin i opiekunów. • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w szczególności wśród osób niepełnosprawnych. - Promowanie aktywnego spędzenia wolnego czasu osób niepełnosprawnych. - Profilaktyka uzależnień i patologii społecznych wśród osób niepełnosprawnych. • Profilaktyka chorób w tym chorób cywilizacyjnych. • Ochrona i promocja zdrowia. - Działalność na rzecz osób starszych, w tym w szczególności osób niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością. - Promowanie, wspieranie, rozwijanie i zacieśnianie współpracy międzypokoleniowej. - Promowanie, wspieranie, rozwijanie i zacieśnianie integracji pomiędzy osobami zdrowymi a osobami niepełnosprawnymi.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000254637
  • e-mail: z.wcislo@op.pl
  • Adres: UL. RYNEK 5, 33-340 STARY SĄCZ