Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) tworzenie warunków do organizowania działań mających na celu wspieranie rozwoju, wychowania i edukacji, 2 ) wspomaganie procesu rehabilitacji dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo, 3 ) propagowanie w społeczeństwie celów, dążeń i problemów osób upośledzonych umysłowo, rozpowszechnianie idei równych szans osób upośledzonych umysłowo w społeczeństwie, 4 ) pomoc w integracji dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w środowisku i społeczności lokalnej, 5 ) podnoszenie umiejętności pracy z osobami upośledzonymi umysłowo, w tym udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji, 6 \) wspieranie rodziców i opiekunów prawnych w procesie rehabilitacji dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo, 7 ) pomoc w łamaniu barier architektonicznych w celu umożliwienia dzieciom i młodzieży korzystania z edukacji i rehabilitacji, 8 ) organizowanie różnych form wypoczynku letniego i zimowego dla osób upośledzonych umysłowo.

Dane naszego OPP: