Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

- wychowanie i edukacja dzieci i młodzieży w oparciu o idee wychowawczo-edukacyjne Rudolfa Steinera - rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających wcieleniu w życie tych idei - upowszechnianie ich w Polsce oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania

Dane naszego OPP: