Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami fundacji są: 1 . Udzielanie pomocy dzieciom z rodzin ubogich i z domów dziecka. 2 . Udzielanie pomocy szkołom podstawowym, ponadpodstawowym, wyższym, placówkom oświatowym, szpitalom i placówkom medycznym, ośrodkom pomocy i opieki społecznej oraz domom dziecka, 3 . Udzielanie pomocy niepełnosprawnym, chorym, wymagającym kosztownego lub długotrwałego leczenia bądź rehabilitacji, 4 . Wspieranie dzieci i młodzieży kształcącej się, a wyróżniającej się w nauce, 5 . Udzielanie pomocy poszkodowanym, znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej i społecznej, 6 . Świadczenie pomocy bezrobotnym lub zagrożonym bezrobociem, 7 . Wspieranie działań w zakresie ochrony zdrowia i życia, 8 . Wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska.

Dane naszego OPP: