Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Klub prowadzi działalność sportową i wychowawczą w celu: a) zapewnienia dzieciom i młodzieży udziału w sporcie i sporcie kwalifikowanym, b) umożliwienia wartościowego zagospodarowania czasu wolnego oraz wypoczynku dzieciom i młodzieży; c\) zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia uzdolnień i sprawności, zachowania zdrowia człowieka, w tym w szczególności dzieci i młodzieży oraz krzewienia wiedzy i utrwalania zwyczajów w tym zakresie; d) propagowania wśród członków Klubu wysokich wartości moralnych oraz kształtowanie prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży. e) kształtowania pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo w realizacji zadań Klubu; f) realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień; g) zapewnienia społeczeństwu udziału w widowiskach sportowych o wysokich walorach estetycznych, stanowiących wartościową formę wypoczynku i integracji.

Dane naszego OPP: