Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem statutowym Fundacji Polska Siatkówka jest podejmowanie, wspieranie inicjatyw i działań sprzyjających rozwojowi piłki siatkowej, w tym stwarzanie materialnych warunków rozwoju piłki siatkowej, w szczególności poprzez: - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; - ustanawianie i finansowanie nagród oraz stypendiów dla podmiotów przyczyniających się w szczególny sposób do realizacji celów Fundacji; - wydawanie książek podręczników, czasopism i innych wydawnictw poświęconych piłce siatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji kierowanych do młodzieży i kadry trenerskiej w piłce siatkowej, jak również wspieranie działalności wydawniczej w powyższym zakresie; - organizowanie i finansowanie meczów i turniejów piłki siatkowej; - wspomaganie działalności programowej klubów oraz terenowych organizacji, których celem jest popularyzacja piłki siatkowej; - organizowanie i finansowanie budów, remontów i wyposażenia obiektów przeznaczonych do gry w piłkę siatkową; - wspieranie, w tym także materialne, zawodników oraz ich rodzin, którzy w wyniku nieszczęśliwego wypadku stracili możliwość profesjonalnego uprawiania piłki siatkowej; - inicjowanie oraz wspieranie ruchów społecznych wokół celów Fundacji;

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000252569
  • e-mail: info@fps-org.pl
  • Adres: UL. PUŁAWSKA 383, 02-801 WARSZAWA