Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działalności klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych poprzez kulturę fizyczną i sport.

Dane naszego OPP: