Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Zgodnie z § 7 Statutu Stowarzyszenia: Celem działalności Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności: 1 . Pielęgnowanie i rozwijanie sztuki, literatury, teatru, plastyki, muzyki, filmu oraz fotografii i nowych mediów. 2 . Współpraca z twórczymi środowiskami w Polsce i na świecie. 3 . Kształtowanie tożsamości lokalnej poprzez odnajdywanie tradycji miasta w połączeniu z poszukiwaniem nowych form artystycznych. 4 . Aktywizacja kulturowa społeczności lokalnych. 5 . Wspieranie idei samorządności. 6 . Współtworzenie prowrocławskich inicjatyw społeczno-kulturalnych. 7 . Nawiązywanie kontaktów z przedstawicielami innych kultur i społeczności. 8 . Dążenie do upowszechniania postaw tolerancji wobec odmienności kulturowych, rasowych, etnicznych, seksualnych i religijnych. 9 . Kształtowanie otwartych i ekologicznych relacji w najbliższym otoczeniu. 10 . Wspieranie i organizowanie imprez oraz inicjatyw kulturalnych, społecznych, integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych (w szczególności osób niewidomych i niedowidzących). 11 . Organizowanie imprez sportowych w szczególności piłki nożnej oraz wspieranie inicjatyw sportowych, społecznych oraz integracyjnych za pomocą sportu. 12 . Organizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Dane naszego OPP: