Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działania Fundacji jest: - pomoc finansowa i rzeczowa dla dzieci, niezamożnych, samotnych, niepełnosprawnych i bezdomnych; - propagowanie i popieranie wszelkich inicjatyw związanych z pomocą charytatywną; - wspieranie działań domów dziecka, starców, hospicjów, ośrodków rehabilitacyjnych, szpitali, aptek; • wspieranie rzeczowe i finansowe rodzin wielodzietnych i samotnie wychowujących dzieci; - działania na rzecz osób niepełnosprawnych, • ochrona i promocja zdrowia; - ratownictwo i ochrona ludności; - pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych; • promocja i organizacja wolontariatu; • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; - popieranie wszechstronnego rozwoju i promowania nauki, oświaty oraz kultury polskiej; - działanie na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania; - organizowanie szkoleń, kursów zawodowych i konferencji; • wspieranie i prowadzenie prac naukowych i badawczych; - działalność wydawnicza promująca młode talenty; • organizowanie imprez kulturalnych, • pomoc finansowa i rzeczowa na rzecz osób chorych. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego i nie prowadzi działalności gospodarczej. Gromadzone na koncie środki finansowe pochodzą wyłącznie z uzyskanych darowizn oraz 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Fundacja nie posiada jednostek organizacyjnych.

Dane naszego OPP: