Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w Gimnazjum nr 3 oraz innych szkołach przy pomocy organizacyjnej i materialnej rodziców oraz sympatyków Klubu. 2 . Angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier, zabaw sportowych stosownie do wieku i zainteresowań sportowych. 3 . Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim. 4 . Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów w celu wszechstronnego rozwoju tak fizycznego jak i umysłowego. 5 . Organizowanie na terenie szkoły oraz osiedla róznorodnych form współzawodnictwa sportowego. a promowanie osiągnięć sportowych uczniów. b. integracja różnych środowisk uczniowskich. c organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży..

Dane naszego OPP: