Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Tworzenie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym w szczególności dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym z Zespołem Downa w zdobywaniu umiejętności życiowych, w kształceniu. Integracja ze społeczeństwem. Działania przeciwko wykluczeniu społecznemu osób z Zespołem Downa. Aktywizacja społeczna rodzin osób niepełnosprawnych. Wspieranie inicjatyw społecznych do wzbogacania możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży. Stworzenie rodzicom warunków wymiany doświadczeń z pedagogami, psychologami, terapeutami, lekarzami- specjalistami. zainteresowanie społeczeństwa problemami osób niepełnosprawnych w szczególności osób z Zespołem Downa. Prowadzenie placówek oświatowych integracyjnych przyjaznych osobom niepełnosprawnym.

Dane naszego OPP: