Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest pomoc rodzinom w ich problemach życia rodzinnego - poprzez pracę misyjną i duszpasterską. Szczególne miejsce w programie Fundacji zajmuje kontynuacja oraz rozwijanie dorobku misyjnej i duszpasterskiej pracy małżeństwa Waltera i Ingrid Trobisch.

Dane naszego OPP: