Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem statutowym Fundacji „Rozszczepowe Marzenia” jest wpieranie osób: - które urodziły się z rozszczepem lub inną, możliwą do korygowania lub leczenia dzięki osiągnięciom nowoczesnej medycyny, a w szczególności chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej wadą wrodzoną, - u których na skutek choroby lub innych zdarzeń losowych powstały zaburzenia rozwojowe, - borykających się z chorobami przewlekłymi. Opierając się na postanowieniach określonych w 0391 4 Statutu, Fundacja wspiera zarówno dzieci jak i osoby dorosłe, bez względu na ich miejsce zamieszkania, pochodzenie społeczne i status majątkowy, zgodnie z ideą niesienia choremu nadziei na normalne życie.

Dane naszego OPP: