Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, propagowanie i realizowanie działań na rzecz: 1 ) rozbudzania aktywności obywatelskiej, 2 ) zaangażowania obywateli w życie publiczne, 3 ) zachowania, ochrony i odtwarzania środowiska naturalnego oraz dziedzictwa przyrodniczego, 4 ) wiarygodnych i niezależnych mediów obywatelskich, 5 ) zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, 6 ) ochrony i rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, 7 ) nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 8 ) zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 9 \) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 10 \) zdrowia i ochrony konsumentów, 11 \) promocji i organizacji wolontariatu, 12 ) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 13 ) praw i obowiązków obywatelskich, 14 \) wspomagania technicznego, szkoleniowego, lokalowego, informacyjnego i finansowego organizacji pozarządowych.

Dane naszego OPP: