Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . kontynuacja dawnej tradycji muzycznej, wpisanej w charyzmat Kongregacji Oratorium Świętego Filipa Neri, 2 . ochrona i opracowywanie zasobów biblioteki Klasztoru na Świętej Górze, 3 . inicjowanie i wspieranie edukacji i kultury, w szczególności poprzez promowanie Chóru Świętogórskiego oraz Orkietry Świetogórskiej; 4 . współpraca z różnymi środowiskami na rzecz rozwoju lokalnego, 5 . działalność promocyjna i wydawnicza, 6 . działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i promocja środowiska niepełnosprawnych w społeczeństwie, 7 . podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Dane naszego OPP: