Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Wspieranie wszelkich działań mających na celu podnoszenie poziomu leczenia, pielęgnowania i rehabilitacji, 2 . Wspieranie rozwoju fachowego i naukowego kadry medycznej, 3 . Wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu podnoszenia poziomu wiedzy medycznej i sposobu leczenia, 4 . Organizowanie akcji mających na celu uzyskanie dodatkowych środków finansowych na zakup sprzętu medycznego oraz innego sprzętu mającego zastosowanie w ochronie zdrowia, 5 . Występowanie do organów władzy publicznej z wnioskiem w sprawach dotyczących istotnych celów Stowarzyszenia, 6 . Współpraca z innymi Stowarzyszeniami o podobnym profilu działania, 7 . Prowadzenie działalności wydawniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, 8 . Prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach przedsiębiorstw: 1 \) Szpitalna opieka stacjonarna 2 \) Pozaszpitalna opieka stacjonarna 3 \) Opieka ambulatoryjna 9 . Inicjowanie innych form działalności, mających na celu realizację założeń statutowych,

Dane naszego OPP: