Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Działanie na rzecz stałego rozwijania pszczelarstwa, reprezentowanie i obrona interesów, oraz ochrona godnego imienia pszczelarzy. 2 . Zapobieganie chorobom i zatruciom pszczół oraz innych owadów zapylających. Zaopatrzenie w stosowne leki do zwalczania chorób pszczół. 3 . Wszechstronne propagowanie informacji, metod i techniki w zakresie działalności Stowarzyszenia. 4 . Promocja i popieranie współpracy z jednostkami gospodarki rolno- leśnej w zakresie rozszerzania bazy pożytkowej dla pszczół i innych owadów zapylających i jej racjonalnego wykorzystania w sferze zapylania owadopylnych upraw polowych i sadowniczych przez pszczoły. 5 . Pobudzanie świadomości społeczeństwa, poprzez współpracę z organami samorządu terytorialnego, szkołami i przedszkolami oraz z innymi organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz ochrony środowiska. 6 . Ochrona pszczoły miodnej i innych owadów zapylających jako integralnego składnika środowiska naturalnego.

Dane naszego OPP: